USŁUGI

DZIAŁKA I PROJEKT

OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

zamieniamy pomysł w realny plan

Budowa domu to jeden z odważniejszych pomysłów w naszym życiu. Oczami wyobraźni widzimy piękną bryłę usadowioną na atrakcyjnej działce i otoczoną wymarzonym krajobrazem. Fantazja ponosi jeszcze bardziej, gdy myślimy o wnętrzu domu: mnożymy pomieszczenia, aranżujemy, planujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Na tym etapie współpracy nasza usługa polega na uporządkowaniu i zweryfikowaniu wszystkich pomysłów związanych z budową domu oraz na stworzeniu na tej podstawie realnego planu z kluczowymi punktami.

Dobór działki budowlanej

pomagamy podjąć decyzję o najlepszej lokalizacji

Pierwszy poważny krok, zarówno decyzyjny jak i finansowy to wybór i zakup działki budowlanej. Do rozważeni są m.in. następujące kwestie: lokalizacja, sąsiedztwo, wielkość, koszty. Działka budowlana to również uwarunkowania z nią związane, czyli wytyczne jaki rodzaj zabudowania może na niej powstać.
Pomagamy sprecyzować optymalne cechy działki budowalnej, szukamy ciekawych ofert oraz doradzamy w wyborze najkorzystniejszej lokalizacji.

PROJEKT DOMU

pracujemy nad optymalnym projektem

Projekt architektoniczny powinien uwzględniać nasze oczekiwania i potrzeby ale jednocześnie ma zestaw uwarunkowań wynikających z wyboru działki. Trzeba również pamiętać o planowanych rozwiązaniach technologicznych, które już na etapie projektowym należy doprecyzować. Dodatkowo wato równolegle kontrolować zakładany poziom kosztów budowy domu.
Mając na uwadze zarówno wymagania inwestorów, uwarunkowania działki , jak i preferowane technologie oraz zakładany budżet pracujemy razem z architektem nad projektem domu, doradzamy optymalne rozwiązania oraz rekomendujemy zmiany.

DOKUMENTY URZĘDOWE

dbamy o wszelkie formalności urzędowe

Budowa domu to również zestaw formalności. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy w odpowiednich urzędach złożyć stosowną dokumentację, uzyskać pozwolenia, dokonać zgłoszeń.
Jako inwestor zastępczy na podstawie upoważnienia reprezentujemy klienta we wszystkich sprawach urzędowych. Do naszych zadań należy organizacja poprawnej dokumentacji oraz terminowe jej dostarczenie do urzędów.

PLANOWANIE BUDOWY

KOSZTY BUDOWY

przygotowujemy budżet i harmonogram prac

Zagadnienia finansowe i terminowe towarzyszą inwestorom przez cały proces budowalny. Każda decyzja, nawet ta najmniejsza ma wpływ na poziom kosztów oraz ostateczny termin zakończenia prac. Złe decyzje i opóźnienia szybko widoczne są w postaci przekroczeń budżetowych.
Na tym etapie przygotowujemy indywidualny plan budowy, czyli budżet oraz harmonogram prac. Doradzamy jak zoptymalizować wydatki, gdzie szukać oszczędności oraz skrócenia terminów. Zakładamy również odpowiednie rezerwy jako przygotowanie na niespodziewane sytuacje.

DOBÓR MATERIAŁÓW

doradzamy najlepsze rozwiązania i materiały

Rynek budowlany oferuje szeroki wachlarz propozycji technologicznych oraz materiałowych. Trzeba pamiętać, że technologia i materiały są ze sobą ściśle powiązane. Trudność polega na dokonaniu właściwego wyboru – tak by z jednej strony uzyskać zamierzony efekt, a z drugiej zoptymalizować wydatki.
Przygotowujemy analizę kilku wariantów technologicznych, wskazujemy ich zalety, obiektywnie doradzamy rozwiązanie. Podobnie z materiałami – analizujemy ich właściwości, wskazujemy konsekwencje zastosowywania, w tym również przyszłe koszty eksploatacyjne.

WYBÓR WYKONAWCY

analizujemy oferty, prowadzimy negocjacje

Poszukiwania rzetelnych i doświadczonych firm wykonawczych są czasochłonne i ryzykowne dla inwestora. Kryteria wyboru nie powinny wiązać się tylko z ceną. Jest szereg dodatkowych cech, które są miernikiem jakości oferty. Niedopuszczalna jest również sytuacja, w której wykonawca uczy się na naszej budowie.
Dokonujemy weryfikacji i selekcji firm budowlanych, dobieramy tylko doświadczonych i sprawdzonych partnerów. Inwestorowi przedstawiamy kilka propozycji wraz z analizą mocnych stron. Pomagamy doprecyzować warunki współpracy i sformalizować je w postaci umowy.

ORGANIZACJA BUDOWY

przygotowujemy precyzyjny scenariusz

Budowa domu jest procesem, który dzieli się na kilka kluczowych etapów, a w nich zawarte są szczegółowe prace. Wszystkie elementy tego procesu wymagają poukładania w bardzo precyzyjny plan. Należy w nim również uwzględnić odbiory najważniejszych prac, bieżące kontrole na placu budowy oraz działania naprawcze w niespodziewanych sytuacjach.
Podstawą dobrej organizacji procesu budowlanego jest przygotowanie precyzyjnego scenariusza budowy. Tworzymy dokładny plan działań, krok po kroku, ze wskazaniem odpowiedzialnych osób. Zawiera on również wykaz wymaganych protokołów odbioru prac budowlanych.

PROWADZENIE BUDOWY

Nadzór nad przebiegiem budowy

kierujemy pracami, kontrolujemy

Właściwe zarządzanie budową jest kluczowym elementem prowadzącym do pomyślnego zakończenia inwestycji. Bieżące monitorowanie prac budowlanych, reagowanie na wszelkie potrzeby oraz zapobieganie problemom wymaga ogromnego zaangażowania, poświęcenia czasu a przede wszystkim fachowej wiedzy.
Nadzór na naszych budowach prowadzony jest przez doświadczonych inspektorów, którzy działają zgodnie z naszymi standardami, szczegółowymi procedurami, a nawet wzorami dokumentów. Realizują oni scenariusz budowy, kontrolują firmy wykonawcze, składają cykliczne raporty.

Kontrola kosztów

monitorujemy wydatki, szukamy oszczędności

W toku prac budowlanych rodzi się potrzeba podejmowania kolejnych decyzji, które wpływają na poziom kosztów. Nierzadko pojawiają się również nowe wydatki, zmiany terminów czy inne niespodziewane sytuacje – skutki finansowe są nieuniknione.
Na bieżąco monitorujemy wydatki, sprawdzamy ich zgodność z zaplanowanym budżetem i kontrolujemy całkowity poziom kosztów. Analizujemy propozycje zmian i przedstawiamy ich finansowy wpływ na budżet. Szukamy również oszczędności lub alternatywnych rozwiązań.

Dokonywanie odbiorów budowlanych

sprawdzamy jakość wykonanych prac

Jakość wykonanych prac budowlanych jest ważna z wielu powodów: bezpieczeństwa, braku konieczności działań naprawczych, komfortu użytkowania domu itp. Tę jakość i zgodność z wytycznymi sprawdza się podczas odbiorów prac: częściowych, zanikających, końcowych.
W ramach naszych usług dokonujemy wszystkich ustalonych odbiorów. Wraz z inspektorem nadzoru, w niektórych przypadkach również z inwestorem sprawdzamy rzetelność, zgodność z wymaganiami i jakość wykonanych prac. Wskazujemy wady i terminy ich usunięcia.

Przekazanie inwestycji

finalizujemy prace i dokumentację

Zakończenie budowy jest ważnym momentem. Warto wówczas dokładnie zweryfikować realizację zawartych umów, zgłosić wszelkie wady i niedociągnięcia, dokonać wnikliwego odbioru końcowego. Na tym etapie konieczne są również formalności urzędowe, które kończą proces budowlany.
Jako inwestor zastępczy doprowadzamy do sfinalizowania prac budowlanych, zweryfikowania wszystkich obowiązków wynikających z zawartych umów, przedstawienia podsumowania kosztów i terminów oraz dokonania wymaganych czynności urzędowych.